Zmeny pokračujú

17/05/2018 0 Od BlueBlooded

Reformácia sa netýka len futbalového zázemia, hoci dôvody sú tentoraz menej závažné – plne kontaktné, kolektívno loptové. Dúfajme, že strata znamená zisk.

Everton v utorok večer oznámil reštrukturalizáciu vedenia na významných postoch kvôli avizovanému odchodu Roberta Elstonea do Super League, najvyššieho stupienka anglického rugby. Jeho odchod nebol zapríčinený ničím iným, len prenasledovaním vlastných záujmov dlhoročného a úspešného CEO, ktorému klub vďačí za významný komerčný rast, uzavreté rekordné partnerstvá so sponzormi či položenie základov na ceste k novému domovu v Bramley-Moore Dock. Jeho miesto od prvého júna zaujme profesorka Denise Barrett-Baxendale, doteraz len zástupkyňa pána Elstonea. Avšak nie je žiadnou figúrkou v tieni. Jedna z najprominentnejších a najrešpektovanejších žien športového odvetvia, držiteľka Radu britského impéria, odvádza v EITC priam najlepšiu prácu a okrem toho má prsty v marketingu, médiách, ľudských zdrojoch a zoznam by stále nekončil.

Ďalšie významné „prestupy“ sa udiali aj v rade predstavenstva. Dr. Keith Harris strieda vo funkcii podpredsedu Jona Woodsa, o ktorom sa šepká, že by mal ako akcionár klubu predať svoje cenné papiere Moshirimu. Ten by tak získal nadpolovičnú väčšinu. Woods nateraz aj naďalej ostáva v predstavenstve a Harris bude poverený hnať B-M projekt, nakoľko má bohaté skúsenosti s národným štadiónom Wembley, kde šéfoval medzi rokmi 2001 až 2007.

A posledná rošáda sa týka výkonného vedenia, ku ktorému sa pripojí Alexander (Sasha) Ryazantsev. Jeho pozícia bude zodpovedať za výkony na poli finančnom a komerčnom. Člen predstavenstva od marca 2016 bol priamo zapojený do prilákania takého „investora“, akým ICBC je. Najväčšie banky sveta sa o vás nezaujímajú každý deň.