Rubrika: Making of Bramley-Moore

24/09/2022 4

Úvod do nadzemných prác

Od BlueBlooded

Pevné základy sú hotové, hor sa na rozbor múrov a rohov štadióna! Tie sa začali stavať v decembri 2021 a k dnešnému dňu už stoja a podpierajú prvé obrysy tribún.

04/06/2022 2

Zakladanie pilótov

Od BlueBlooded

Proces pilótovania, ktorý má poskytnúť pevné základy pre nový štadión Evertonu, začal v októbri minulého roka a úspešne bol dokončený prvého júna 2022.

07/05/2022 3

Vyplnenie doku

Od BlueBlooded

Seriál sledujúci výstavbu nového štadióna EFC v doku Bramley-Moore pokračuje jednou z najdôležitejších fáz konštrukcie. Na vode sa stavať nedá, tá musí preč.

29/04/2022 0

Hrabanie a izolácia doku

Od BlueBlooded

Technické riešenia, ktoré prekonávajú výzvy vo výstavbe futbalového štadióna v doku Bramley-Moore, sa dokonale odrážajú v latinskom klubovom motte Evertonu.

15/04/2022 0

Morský život v Bramley-Moore

Od BlueBlooded

Po dlhšej odmlke sa vraciame k seriálu budovania nového domova v liverpoolskych dokoch. Po vyčistení a utesnení doku prebehla operácia na záchranu rýb a vtáctva.