Morský život v Bramley-Moore

15/04/2022 0 Od BlueBlooded

Po dlhšej odmlke sa vraciame k seriálu budovania nového domova v liverpoolskych dokoch. Po vyčistení a utesnení doku prebehla operácia na záchranu rýb a vtáctva.

Odohrala sa ešte na konci septembra minulého roka. Tento kľúčový krok pre ochranu tamojšieho biotopu musel byť vykonaný ešte predtým, ako dodávatelia stavebných prác začnú s výplňou doku. Prioritou klubu v spolupráci s plánovacím orgánom a zainteresovanými stranami, ako je Agentúra pre životné prostredie, bolo opätovné umiestnenie voľne žijúcich živočíchov tak ďaleko od doku, ako je to len možné.

Dva plávajúce pontóny Kormorán boli nainštalované aj v susednom prístave Nelson, aby poskytli alternatívny biotop pre vtáky ešte pred začatím premiestňovania. Aby sa zabezpečilo, že ryby nevstúpia znova do doku Bramley-Moore, a nebudú tragicky zasypané pri procese vypĺňania doku tonami piesku z Írskeho mora, bola pri vchode do prístavu Sandon Half-Tide na severe postavená náplavová opona.

Následne boli bezpečne odstránené všetky ryby, ktoré žili v doku, a zabezpečené, aby aj vtáky v tejto oblasti mali nový biotop, do ktorého by sa mohli presťahovať. Po dokončení týchto je prác je možné konečne vytvoriť zátku v severnom priechode doku, aby sa efektívne vytvorila „vaňa“ pred začatím procesu napúšťania.

Náplavová clona zabraňujúca prechodu rýb do a z doku Bramley-Moore na severnej strane. (fotozdroj: Buro Happold)

Colin Chong, riaditeľ Evertonu pre výstavbu štadióna:

„Uskutočnili sa tam niektoré významné činnosti námorného inžinierstva. V doku bolo stále veľa morského života, takže sme namontovali bublinkovú clonu, aby sme zabránili ďalšiemu návratu. A teraz sme ryby z doku odstránili pod jurisdikciou Agentúry pre životné prostredie. Monitorujú, ako odstraňujeme a vypúšťame ryby, a tiež zaznamenávajú ich druhy. Takže sa riadime skutočne podrobnou metodikou toho, akým úmyslom máme vyčistiť prístavisko.“

Morský život v Liverpoole je pre zaujímavosť skutočne bohatý. Liverpoolsky záliv je totiž domovom rôznych obľúbených zvierat, oveľa viac, než si ľudia vo všeobecnosti uvedomujú. Jedným z najľahšie rozpoznateľných väčších zvierat je sviňuch obecný. Tento malý príbuzný delfínov je jediný druh sviňuchy nájdený v Spojenom kráľovstve. Najbežnejším druhom delfína, ktorý tu môžete vidieť, je delfín skákavý.

V okolí Merseyside sú takisto pozorované aj ďalšie veľryby, delfíny a sviňuchy. Občas sa vyskytli aj pozorovania delfína obyčajného a veľryby malej. V roku 2015 tu bol dokonca spozorovaný vráskavec dlhoplutvý. Veľryby ale nie sú jedinými Liverpoolskymi morskými cicavcami. Tulene sivé sú bežne pozorované okolo pobrežia Merseyside a možno ich vidieť okolo ostrova Hilbre pri ústí rieky Dee, ale sú bežné aj v New Brightone a v Mersey. A hoci väčšina ľudí si nespája Spojené kráľovstvo so žralokmi, v Merseyside je známych 23 druhov.

(fotozdroj: evertonfc.com)