FIFA o mateřství

19/11/2020 6 Od Karamela

Dle zprávy BBC navrhuje FIFA nová pravidla týkající se mateřství hráček. Mezi jinými jde o nejméně 14 týdnů mateřské dovolené s nejméně dvěma třetinami původního platu. Klub nebude smět rozvázat smlouvu s hráčkou kvůli jejímu těhotenství. Novým matkám musí být umožněno kojení nebo odstřikování mléka (pozn. autora – není mi jasné co se tím rozumí, předpokládám, že nikoliv při zápase). Kluby budou oprávněné přivést si za hráčku na mateřské dovolené krátkodobou náhradu i mimo obvyklé přestupové okno.

Návrh nedosahuje standardu Velké Británie, kde je placená mateřská 39 týdnů a prvních 6 týdnů dosahuje 90% platu.

Pravidla by měla být předložená ke schválení výkonnému výboru v prosinci 2020. Pokud budou schválena, měla by být platná od ledna 2021. FIFA by měla mít pravomoc dodržování těchto pravidel sankcionovat nejen pokutou, ale i například zákazem transferu hráček.