Klub bude platiť personál aj počas výluky

25/03/2020 0 Od BlueBlooded

Everton aj jeho charitatívna organizácia Everton in the Community sa dnes v stanovisku zaviazali aj naďalej vyplácať všetok zápasový aj nezápasový personál priamo zamestnaný klubom počas krízy koronavírusu.

Všetkým zápasovým pracovníkom v klube sa bude platiť za zvyšok sezóny Premier League na základe ich existujúcich podmienok účasti a frekvencie práce, ktorú predtým vykonali. Príležitostní zápasoví pracovníci budú tiež vyplatení za každé odložené stretnutie, ktoré odpracujú po obnovení sezóny.

Príležitostní nezápasoví pracovníci, ktorí sú priamo zamestnaní klubom sa budú vyplácať najmenej nasledujúci mesiac. Podobne ako pri zápasovom personále, budú platení na základe ich existujúcich podmienok zamestnania a frekvencie práce, ktorú predtým vykonali. Toto nariadenie sa bude priebežne revidovať.

Zápasový aj nezápasový personál je neoddeliteľnou súčasťou rodiny Evertonu. Klub sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho zamestnanci neboli v tomto náročnom období finančne znevýhodnení. Klub tiež povzbudzuje svojich partnerov a dodávateľov, aby nasledovali vedúce postavenie klubu v tejto snahe pri platení príležitostných pracovníkov. Klub tak v priebehu nasledujúcich desiatich dní bude kontaktovať všetkých príležitostných zamestnancov s cieľom uzavrieť tieto dohody.

Tento krok je súčasťou záväzku Evertonu k „obchodnému sľubu C-19“ – vnútroštátnemu systému vedenému bývalou ministerkou vlády Rt Hon Justine Greeningovou, ktorý povzbudzuje podniky, aby pomohli svojim zamestnancom, zákazníkom a komunite počas krízy koronavírusu a viedli tak k zotaveniu Spojeného kráľovstva.

(Oficiálne stanovisko v originálnom znení nájdete tu.)