Podniková hodnota Evertonu klesla

01/06/2020 0 Od BlueBlooded

KPMG je celosvetová sieť spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Už piaty rok po sebe vydala správu o hodnotení futbalových klubov „European Elite“. Tá najnovšia ukazuje, že Everton oproti minulému roku klesol v rebríčku a vypadol z top 20. The Toffees sa aj tak stále zaraďujú medzi top päťdesiat elitných klubov v Európe. Podľa výberových kritérií KPMG ich ale súčasné 21. miesto stavia za menšie anglické kluby ako West Ham United a Leicester City.

Aktuálne má podnikovú hodnotu (Enterprise Value) £452 miliónov, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku pokles o 1,9%. Podniková hodnota klubu sa počíta ako súčet trhovej hodnoty vlastného imania plus celkový dlh, znížený o peniaze a peňažné ekvivalenty k 1. januáru 2020. Tento dátum je dôležitý, nakoľko správa nezohľadňuje žiadne finančné vplyvy spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19.