Vedenie nepríde na duel proti Saints

14/01/2023 1 Od BlueBlooded

Na oficiálnej stránke klubu dnes pribudlo stanovisko, že po zlomyseľnej a neprijateľne výhražnej korešpondencii prijatej klubom a narastajúcich incidentov protispoločenského správania, vrátane cielenej fyzickej agresie na nedávnych domácich zápasoch,  dostali členovia správnej rady pokyn, aby sa nezúčastnili dnešného zápasu Premier League proti Southamptonu z dôvodu „skutočnej a dôveryhodnej hrozby pre ich bezpečnosť“.

Poradca pre bezpečnosť a ochranu povedal: „Po dôkladnom vyhodnotení rizík a v reakcii na hmatateľné hrozby prijaté klubom a na informácie, ktoré sme zhromaždili, bolo členom správnej rady klubu povedané, že sa nesmú zúčastniť dnešného zápasu.“

Predseda predstavenstva Bill Kenwright, generálna riaditeľka Denise Barrett-Baxendale, finančný riaditeľ Grant Ingles a nevýkonný riaditeľ Graeme Sharp údajne s nevôľou prijali výsledok hodnotenia bezpečnosti, ktoré vykonali kluboví bezpečnostní poradcovia.

Hovorca klubu dodal: „Toto je bezprecedentné rozhodnutie futbalového klubu Everton – nikdy predtým celému nášmu predstavenstvu nebolo nariadené nezúčastniť sa zápasu z bezpečnostných dôvodov. Pre Everton a Evertonians je to hlboko smutný deň.“