Dražba na dobročinné účely

30/05/2019 11 Od BlueBlooded

Po vyše roku prišiel čas na dodržanie sľúbenej tradície. Tá spočíva v napodobnení uznania hodnej činnosti nášho klubu, ktorá ho robí tak výnimočným. Pomáhanie druhým.

Už druhý rok po sebe ideme v rámci našej malej československej komunity robiť aukciu pre pomoc druhým. Vďaka zlepšenej činnosti pracovníkov klubu sa k nám dostali malé pozornosti a medzi nimi aj opäť podpísaný suvenír. V prvom rade sa musíme poďakovať a touto formou aj zaželať všetko dobré do budúcnosti. Komu?

Niall O´Donnell je ten človek, vďaka ktorému sme mali možnosť vzhliadnuť zápas v Ružomberku, byť riadnym klubom podporovateľov a aj pomáhať iným. A to získaním podpísaného dresu Yannicka Bolasieho, ktorý ste si mohli vydražiť minulý rok. Ten nám zadovážil práve Niall.

Ani tento rok na nás nezabudol a poslal nám opäť jeden skvost. Ale k tomu však neskôr. Pán O´Donnell bohužiaľ opúšťa svoju pozíciu Fan Engagement Executive v Evertone a odchádza tak za ďalším svojim kariérnym míľnikom. Preto mu za náš celý Československý Klub Podporovateľov vrelo ďakujeme. Bolo nám radosťou s Vami spolupracovať!

Dar fanklubu od fanúšika

Ako som spomínal, na konci minulej sezóny sme dražili len dres. Druhý rok po sebe toho bude viacej. A na svedomí to má opäť výnimočný človek, člen nášho Supporter´s Clubu, Tom. Tom je Angličan žijúci na Slovensku a keď nás v decembri poctil svojou účasťou na bratislavskom zraze Evertonians, doniesol nám aj zopár „drobností“.

Aj jemu patrí zborové „Ďakujeme!“. Pre dobro veci, pokoj na duši a vzorné prenasledovanie úctyhodného príkladu našej futbalovej alma mater a jej odnože v podobe Everton in the Community, sme sa rozhodli, že tieto dary taktiež venujeme do dražby, z ktorej výťažok poputuje ľudom v núdzi. Tradíciu si pamätáte. Každý rok vyberieme na striedačku jednu charitatívnu organizáciu. Teraz je na rade český zástupca.

Pravidlá dražby poznáte. Ten, kto do určeného termínu ponúkne najvyššiu sumu za daný predmet, ho aj získa. Zároveň k danej sume bude môcť každý prispieť dobrovoľným príspevkom, aby sme výslednú sumu ešte navýšili a pomohli ako sa len dá. Dražiť sa bude formou komentárov pod týmto článkom. Každý dražený predmet bude mať vlastné vlákno. Takže, prosím, ak chcete prihadzovať na objekt vášho záujmu, odpovedajte vždy na dané komentárové vlákno predmetu. Nezačínajte nové!

Každý, kto si niečo vydraží, alebo chce len dobrovoľne prispieť, nás potom kontaktuje na náš spoločný email: czskevertonians@gmail.com

Tam sa dohodneme, akou formou mu máme suvenír poslať a na aké číslo účtu treba peniaze poslať. Aby sme ušetrili na poplatkoch bankám, tak aj tento rok platí, že ľudia zo Slovenska budú môcť posielať peniaze na slovenský účet. Tentoraz môj, nech nemám tú funkciu pokladníka nadarmo. Z Českej republiky sa budú zasielať peniaze opäť na číslo účtu Ričiho, čoby predsedu fanklubu. Prostriedky sa potom zjednotia naraz a poplatok banke za medzinárodný prevod sa tak zaplatí iba raz.

Aby sa zabezpečila transparentnosť, k tomuto článku na záver zverejníme aj sumy peňazí od jednotlivcov, aby ste si ich mohli skontrolovať a overiť korektnosť celkovej sumy. Danú sumu potom osobne odovzdáme zástupcovi/-kyni konkrétnej charitatívnej organizácii. Spravíme z toho krátku fotodokumentáciu a vystavíme potvrdenie o prebratí peňazí.

Komu pomôcť?

Aby sme predišli chaosu v diskusiách pri voľbe kam s finančnými prostriedkami, výber organizácií sme zúžili a podobne ako minulý rok, zamerali sme na deti, našu budúcnosť. Ak je však niekto presvedčený, že to musí byť iná dobročinná inštitúcia, môže napísať svoj návrh a my ho prehodnotíme.

To najdôležitejšie, dražené predmety a ich aukcia, prebehnú v samostatnom článku. Hneď ako sa vyberie charita. Termín na zvolenie organizácie je 2. Jún 2019 23:00. Prosím, hlasujte v komentároch za nasledujúce možnosti:

  1. Život dětem – Posláním obecně prospěšné společnosti je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

  2. FOD – Nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Má působnost na území celé republiky a v současné době provozuje 15 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek s kapacitou 322 míst.

  3. Pomozte dětem – Charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Českou televizí už 20 let. Hlavním cílem sbírky je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku po celé České republice.

  4. Sluníčko pro děti – Nadační fond zaměřený na pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, nemocným dětem a dětem ze sociálně slabých poměrů. Doposud nevynaložili žádné finanční prostředky na správní a provozní náklady. Veškeré služby byly poskytnuty na dobrovolnické bázi.

  5. Nadace Terezy Maxové – Základním posláním je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. Všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí a snížit počet dětí vyrůstajících v ústavní výchově v ČR.


Aktualizácia 3.6. 2019

Do termínu 23:00 dňa 2.6. 2019 bola zvolená charitatívna organizácia “Nadace Terezy Maxové” v počte hlasov päť (godison, Javor, duch.abum, Everton1878, Karamela). Na druhom mieste skončilo “Sluníčko pro děti” so štyrmi hlasmi (BlueBlooded, Riči, Robci, Cattyblue).