Fans Forum zbiera podnety na ESL

15/05/2021 4 Od BlueBlooded

V stredu 12. mája sa náš Český a slovenský klub podporovateľov zúčastnil online diskusie oficiálneho fóra fanúšikov Evertonu na zber podnetov ohľadom Super League.

Ako ste mohli postrehnúť v anglických médiách, nedávna snaha šiestich klubov Premier League odtrhnúť sa a vytvoriť Európsku Super Ligu viedol k tomu, že vláda Veľkej Británie urýchlila plánovanú kontrolu ostrovného futbalu fanúšikmi. Po diskusii medzi fórom fanúšikov Evertonu a samotným klubom informovala Denise Barrett-Baxendale – generálna riaditeľka EFC – prostredníctvom emailu o záväzku zabezpečiť pre Evertonians vypočutie ich názorov ohľadom tejto rozporuplnej témy.

Denise požadovala, aby akékoľvek silné názory alebo nápady posielali fanúšikovia e-mailom na fórum. To vyústilo vo významnú odozvu. Do minulého týždňa klub obdržal stovky odpovedí týkajúcich sa celého radu problémov. Vrátane reakcie klubu na Super League, ďalších krokov, ktoré by príslušné orgány mohli zvážiť, vlastníckych modelov, reformy európskych súťaží a zastúpenia fanúšikov.

O zhrnutie týchto zistení sa Fans Forum s klubom podelilo na spoločnom stretnutí 29. apríla 2021. Dohodli sa na zvýšení spätnej väzby, ktorá sa predloží späť klubu. Jednou z fáz tohto procesu bolo aj zvolanie série workshopov s rôznymi sekciami fanúšikovskej základne. To zahŕňalo aj online stretnutie s európskymi fanklubmi a ich predstaviteľmi. Za ten náš som sa zúčastnil ja, ako predseda.

Ciele online stretnutia:

  • Poskytnutie a zhrnutie doterajšej spätnej väzby.
  • Vytvorenie diskusie a spätnej väzbu o tom, ako najlepšie získať ďalšie poznatky v kľúčových oblastiach okolo riadenia futbalu, regulácie, zapojenia fanúšikov a širšieho stavu futbalu.
  • Poskytnutie prehľadu časovej osi konzultácie a ďalších krokov.

Pomôže to utvárať sériu prieskumov, ktoré bude Everton distribuovať širšej fanúšikovskej základni, posúdiť cítenie fanúšikov a zabezpečiť, aby klub získal úplný a pravdivý obraz myšlienok a vôle všetkých Evertonians v kľúčových záležitostiach týkajúcich sa budúcnosti futbalu. Tieto informácie pomôžu a podporia klub pri spomínaných vládnych kontrolách, ktoré budú nasledovať.

Za Český a slovenský klub podporovateľov som odprezentoval nasledovné názory. Boli utvárané aj z poznatkov v diskusiách na našom webe, tiež zo súkromnej komunikácie z užším jadrom fanklubu, ktoré sa pozná osobne.

Odozva na reakciu klubu

Klub českých a slovenských podporovateľov je nesmierne hrdý na Everton za reakciu na otázku Európskej Super Ligy. Išlo o silný a hlasný odkaz pre celý svet, ako sme zhodnotili, nakoľko o tom informovala dokonca aj tlač v našich krajinách, zatiaľ čo hlas ostatných zúčastnených v anglických médiách bol sotva povšimnuteľný.

O treste pre zúčastnené kluby

Dôrazne ho odporúčame. Ale podľa nášho názoru by sa mal uplatňovať iba na najvyššiu úroveň riadenia / majiteľov klubov, aby sa ochránili priaznivci dotknutých klubov a samozrejme hráči s ich krátkou kariérou. Tí nemali absolútne žiadny vplyv na rozhodnutie vstúpiť do Európskej Super Ligy. Dokonca veľká väčšina z nich sa rázne postavila proti celej myšlienke. Nemusia trpieť v dôsledku nezodpovedných krokov ľudí pri moci. Bolo by veľmi tvrdé a nespravodlivé odsúdiť ich napríklad na zostup, či iné vážne potrestanie.

O nasledovných krokoch na ochranu futbalovej pyramídy

Do budúcnosti odporúčame pozrieť sa na cestu vyrovnania konkurencie. Sme si veľmi dobre vedomí, že vo futbale bohatstvo znamená úspech. A takzvané super kluby len naháňajú peniaze na zaplatenie svojich dlhov. Bohatí nemusia byť ešte bohatší a chudobní ešte chudobnejší. Po celom svete máme veľa skvelých príkladov. Veľmi potrebné platové stropy, prísne pravidlá vyváženia zárobkov a výdavkov, nové prísne a konkrétne vlastnícke kompetencie, silnejšia finančná fair play, povinné zastúpenie fanúšikov na čele klubov s možnosťou vetovať rozhodnutia. Aby sme sa neustále nemuseli báť, že by dedičstvo našich klubov zaniklo, zadĺžilo sa, alebo premenilo na chodiace reklamy, práčovne peňazí, či ľahké výnosy na akciovom trhu.

Skromne dúfam, že sa s nimi zhoduje väčšina našich členov, a aj (zatiaľ) nečlenov. Naozaj nebol čas zorganizovať na našich stránkach patričný prieskum verejnej mienky. Ak má niekto ďalšie názory k tejto téme, chcel by niečo vytknúť v názoroch prezentovaných v našom mene, prosím nech sa vyjadrí v komentároch pod týmto článkom. O ďalšom dianí v tejto téme vás budeme informovať.