Hrozí Evertonu krach?

21/04/2023 3 Od BlueBlooded

31. marca zverejnil klub spolu s účtami za sezónu 2021/22 aj vytriezvujúce stanovisko, že v prípade zostupu do druhej ligy je spochybnená jeho schopnosť pokračovať v činnosti bez obmedzenia rozsahu činností, alebo likvidácie.

Toto stanovisko v správe o účtoch klubu vydala auditorská firma Crowe UK LLP, ktorá ich kontrolovala. Ale k tomu sa ešte neskôr dostaneme. Najskôr si zhrňme to podstatné. EFC opätovne oznámilo straty vo výške 44,7 milióna libier za sezónu 2021/22. Ich výška je výrazným znížením v porovnaní s predchádzajúcim rokom (120,9 milióna). Ale prišla v roku, keď Everton dosiahol zisk 67,7 milióna z obchodovania s hráčmi. Medzi predanými v tom roku boli Richarlison, Lucas Digne a James Rodríguez.

Celkovo sú tak straty Evertonu za posledné tri finančné roky 305,5 milióna libier. Pre klub, ktorý je namočený do druhého po sebe idúceho boja o záchranu, je to o 200,5 milióna viac ako by mohol mať. Aj preto nečudo, že bol postúpený nezávislej komisii pre údajné porušenie finančných pravidiel Premier League. Za posledné štyri roky totiž prišiel už o ohromujúcich 417,3 milióna libier. Takmer pol miliardy!

Kľúčové body správ a účtov EFC 2021/2022:

  • Vytvorenie zisku £67,7 milióna z obchodných transakcií s hráčmi, či je päťnásobný nárast o £54,5 miliónov v porovnaní so ziskom z obchodovania hráčov v predchádzajúcom roku vo výške £13,2 milióna.
  • Celkový pomer miezd k obratu sa znížil z 95% na 90%, čo je stále ďaleko k hranici pravidiel UEFA (70%), ak by Everton hral európske súťaže.
  • Celkové komerčné príjmy zo sponzorstva, reklamy, merchandisingu a iných komerčných aktivít vzrástli o £3,8 milióna na £50,4 milióna.
  • Príjem z vysielania klesol zo £146,4 milióna v rokoch 2020/21 na £115,1 v roku 2022. Počet vysielaní z predchádzajúceho roka bol nafúknutý v dôsledku ukončenia sezóny 2019/20 ovplyvnenej COVID v rámci ďalšieho finančného vykazovacieho obdobia.
  • Výnosy z vysielania boli ovplyvnené aj poklesom konečného umiestnenia klubu v Premier League (10. v 2020/21 na 16. v 2021/22) a menším počtom zápasov vybraných na živé televízne vysielanie (-2).
  • Na rozdiel od predchádzajúceho roka v dôsledku obmedzení COVID-19 sa príjmy zo vstupného v rokoch 2021/22 vracajú na typickejšie čísla so všetkými zápasmi hranými pred fanúšikmi.
  • Vplyv COVID-19 zostáva významný, pričom pandémia prispela ku kombinovaným vykryštalizovaným stratám vo výške viac ako £90 miliónov, pričom došlo aj k významným značným stratám bez kryštalizácie.
  • Prevádzkové náklady (pre-player & management trading a výnimočné položky) v klube klesli o 5 percent z £215,1 milióna na £204,9 napriek zvýšeniu ostatných prevádzkových nákladov z £25,4 na £36,2 milióna. Je to predovšetkým kvôli značným nákladom, ktoré vznikli v súvislosti s implementáciou COVID opatrení na zabezpečenie klubových priestorov spolu s bezpečným vstupom fanúšikov na štadión.
  • Na oddeleniach marketingu a médií, manažmentu a administratívy klub v rokoch 2021 až 2022 prijal nových zamestnancov. 25 nových marketingových (z 53 na 78) a 14 zamestnancov médií (z 101 na 115).

Ďalšie závery a poznatky

Účty tiež ukazujú, že klub zaznamenal celkový obrat 181 miliónov libier a ohlásenú zákonnú stratu 44,7 miliónov, čo predstavuje zníženie zákonnej straty £121,3 miliónov z roku 2020/2021 o 63 percent (£76 miliónov), a to aj napriek vplyvu výrazného poklesu v príjmoch z vysielania. Čistý dlh klubu sa zvýšil £83.5 na £141,7 milióna v dôsledku investícií do hráčskeho kádra a významnej investície do projektu štadióna.

Prípravné práce na novom štadióne v doku Bramley-Moore na samom začiatku účtovného obdobia 2021/22 si vyžiadali značné kapitálové náklady – 207 miliónov libier. Súviseli s vyplnením samotného doku, povoľovacích prác a nadzemnou výstavbou, ktorá začala na všetkých štyroch stranách štadióna.

Účty odhaľujú, že EFC je v pokročilých rokovaniach na zabezpečenie ďalšej fázy financovania svojho nového domova na pobreží Liverpoolu. Dohoda by mala byť uzavretá v priebehu niekoľkých mesiacov. Je tam však audítorská poznámka pre pesimistický vývoj ligových udalostí: „V scenári zostupu by klub prehodnotil svoj nákladový základ a obchodnú stratégiu. Krátkodobo by odložil ďalšie plánované diskrečné výdavky, aby kompenzoval akékoľvek pravdepodobné zníženie príjmov.“

Náklady na vyplatenie bývalého manažéra Rafaela Beníteza a jeho trénerského personálu po necelých siedmich mesiacoch vo vedení boli 10,5 milióna libier. Everton tiež zverejnil, že od skončenia účtovného obdobia 2021-22 poskytol väčšinový akcionár Farhad Moshiri ďalšiu finančnú podporu vo výške 70 miliónov libier a klub tým zatiaľ zostáva v bezpečnej finančnej situácii. A to je práve to nebezpečie…

Varovanie audítorov

Aktuálne sa tím Sean Dycha nachádza nad pásmom zostupu, avšak to len vďaka lepšiemu skóre. Pred sebou majú ešte nasledujúcich sedem zápasov, z ktorých štyri hrajú na ihriskách súperov. Doma ich čaká ešte obhajca titulu a druhý celok tabuľky Manchester City, a štvrtý tím celkového poradia Newcastle United. V prípade preradenia do Championship sa v správe audítora uvádza: „Ak by klub zostúpil, bude potrebovať dodatočnú finančnú podporu od svojho väčšinového akcionára.“

„Preto existuje významná materiálna neistota, ktorá môže spôsobiť značné pochybnosti o schopnosti skupiny pokračovať v nepretržitej činnosti. Klub zostáva odkázaný na podporu svojho väčšinového akcionára, ktorý poskytol list podpory predstavenstvu potvrdzujúci zámer poskytovať priebežnú finančnú podporu po dobu nie kratšiu ako 12 mesiacov od dátumu schválenia účtovnej závierky.“

„To ale nepredstavuje právny záväzok väčšinového akcionára. Správna rada je presvedčená, že ak klub zostúpi, budú zabezpečené alebo refinancované finančné prostriedky, a že budú schopní dosiahnuť také úrovne výnosov a úspor, aby skupina mohla pokračovať v prevádzkovej existencii po dobu 12 mesiacov od dátumu podpisu týchto finančných výkazov. Napriek tomu, že riaditelia uznávajú, že tieto neistoty môžu spôsobiť značné pochybnosti o schopnosti účtovnej jednotky pokračovať v nepretržitej činnosti, stále sa domnievajú, že je vhodné zostaviť účtovnú závierku na základe nepretržitej činnosti.“

„Klub je v pokročilých rokovaniach o dodatočnom dlhodobom financovaní, o ktorom sme si istí, že sa uzavrie priaznivo. Avšak predstavenstvo v rámci príprav na nepretržitú činnosť uznalo, že ku dňu schválenia tejto účtovnej závierky neexistuje žiadny zmluvný záväzok, a tak financovanie ako také nemôže byť zaručené.“

Čo je koncept nepretržitej činnosti?

Ako vysvetľuje Asociácia certifikovaných účtovníkov – koncept nepretržitého pokračovania v činnosti je základným predpokladom pri zostavovaní účtovnej závierky. A preto sa predpokladá, že účtovná jednotka nemá ani úmysel, ani potrebu likvidovať alebo podstatne obmedziť rozsah svojich činností. Ak manažment dospeje k záveru, že účtovná jednotka nemá inú možnosť, ako zlikvidovať alebo podstatne obmedziť rozsah svojich činností, nemožno použiť zásadu nepretržitého pokračovania v činnosti. Účtovná závierka musí byť potom zostavená na inom základe (napríklad na základe „rozpadu“).

Sme úplne závislí na Moshirim

Účty ukazujú, že Moshiri vložil do klubu 229 miliónov libier počas rokov 2021/22. Našiel nové spôsoby, ako zvýšiť príjmy klubu premenou predchádzajúcich pôžičiek na nové akcie a transformáciou iných pôžičiek na vlastný kapitál. Najnovšie čísla tiež ukazujú, že od 30. júna minulého roka načerpal do klubovej pokladnice ďalších 70 miliónov libier. A to prostredníctvom dodatočnej pôžičky.

Zdá sa však, že jeho ochota pokračovať v takomto intenzívnom pumpovaní peňazí do klubu je jediná vec, ktorá zaručuje budúcnosť Evertonu. Odtiaľ pramení tá neistota audítorov. Dokonca to mohlo byť súčasťou Moshiriho myšlienkového pochodu. V januári hovoril v rozhovore pre Fan Advisory Board o klube v „existenciálnom bode“, a priznal, že hľadá finančnú podporu po svete.

Zostup EFC by znásobil problémy klubu v procese výstavby nového štadióna (v hodnote viac ako 500 miliónov libier) bez finančnej podpory, ktorá presahuje vlastný majetok Moshiriho. Finančný riaditeľ Evettonu Grant Ingles vo svojej správe píše: „Ak by sa nenaplnili predpoklady v scenári zostupu, potom by skupina (klub) musela hľadať ďalšie financovanie od svojho väčšinového akcionára.“

John Blain z Asociácie akcionárov Evertonu:

„Akcionári aj fanúšikovia sa budú právom obávať, že schopnosť ich klubu zostať v podnikaní je v takej neistej pozícii. V troch hlavných veciach existuje jasná neistota. Ak Everton zostúpi, budeme mať vážne problémy, pretože príjmy dostanú obrovský zásah bez ohľadu na platby z „parachute payments“.

„Štadión nemôžu financovať sami a doteraz nedokázali uzavrieť dohodu o financovaní s niekým, ako je MSP Capital. Klub je už pri každodennom fungovaní extrémne závislý od väčšinového akcionára, nehovoriac o scenári, že by sme mali ísť dole. Ako klub žijeme nad naše pomery a nie je dobrý pohľad na zvyšovanie počtu ľudí v nešportových rolách a zároveň trpieť značné straty.“

V najhoršom prípade…

Ak zostúpime, a klub finančne nepodporí hlavný akcionár, môže vstúpiť do nútenej správy – administrácie. To je niečo, čo dôverne pozná Portsmouth, Crystal Palace, Bolton, Wigan či najnovšie aj Derby County. Je to stav, do ktorého si zvolia vstúpiť futbalové kluby, ktoré nie sú ďalej schopné splácať dlhy. Čelia likvidácii a vyhláseniu insolvencie. Administrácia potom dá klub do správy účtovníkom.

Tí budú mať na starosti takmer všetko okrem trénovania hráčov a výberu tímu. A to za účelom, aby boli čo najskôr vyrovnané všetky dlhy. A to aj na úkor výsledkov na ihrisku, čo je menšia daň ako likvidácia, praktický koniec klubu. Pre klub v správe pravidlo futbalových veriteľov vyžaduje, aby sa najprv zaplatili dlhy súvisiace s futbalom, ako sú mzdy dlžné hráčom, zamestnancom a poplatky za prestupy dlžné iným klubom. Častokrát sa ako trest za nútenú správu odpočítavajú aj body v tabuľke.

K tomu však nemusí prísť

Existujú aj alternatívy, nie je to nevyhnutný osud. Klub má majetok, hráčov. Pri zostupe by nevyhnutne došlo k veľkému výpredaju, aby sa vygenerovali peniaze, ale aj znížili náklady. Je nepravdepodobné, že by sme mohli vstúpiť do druhej ligy so zachovaním väčšiny existujúceho kádra.

Moshiri by tiež mohol predať klub za zvýhodnenú cenu (jeho stratu) novým majiteľom. Tí by rekapitalizovali podnik, splatili dlhy a pokračovali vo financovaní výstavby štadióna, ktorému chýba ešte zhruba 300 miliónov. Prípadne by klub mohol štadión predať investorovi alebo developerovi.

Štadión má hodnotu majetku, môže mať aspoň takú hodnotu, akú stál doteraz – možno viac ako 400 miliónov libier. Mohol by to stáť ešte viac na základe toho, koľko by stála výstavba štadióna pri dnešných inflačných cenách. Nový vlastník štadióna by stavbu dokončil a mal by Everton ako nájomcu.

To nie je nič výnimočné vo svete futbalu. Treba ale znovu podotknúť, že každá z vyššie uvedených možností by sa konala len v prípade zostupu, vymáhania dlhov a neschopnosti alebo neochoty Moshiriho poskytnúť ďalšie financovanie. Takže sa naskytá otázka, nakoľko dôverujeme Farhadovi?

(fotozdroj: Robbie Jay Barratt/AMA/Getty Images)