Evertonu odpočítali 10 bodov

17/11/2023 42 Od BlueBlooded

Nezávislá komisia práve s okamžitou platnosťou odpočítala Evertonu 10 bodov za porušenie pravidiel Profitability & Sustainability. Klub avizuje okamžité odvolanie sa. Trest platí, pokým sa nepreukáže opak.

Presne tak priatelia a kolegovia fanúšikovia, nad Goodison Parkom sa zatiahla temná obloha. Hrozivé mračná naznačujú búrlivý zvyšok sezóny, kedy budeme musieť bojovať proti nepriaznivým, a v podstate nerovným podmienkam, ktoré nám určila Nezávislá komisia po žalobe od alma mater, Premier League.

Ako sme už od marca informovali, po ligovom vyšetrovaní na margo sťažnosti niektorých klubov, konkrétne Leedsu United a Burnley z konca sezóny 2021/22, sa tento prípad postúpil spomínanej komisii. A počas októbra, kedy prebehli patričné vypočúvania, každá zo strán mohla predložiť svoje argumenty a dôkazy o tom, že má za pravdu. Everton sa tváril absolútne sebaisto so svojimi argumentami.

Stanovisko Evertonu:

„Futbalový klub Everton je šokovaný aj sklamaný rozhodnutím komisie Premier League.

Klub sa domnieva, že Komisia uložila úplne neprimeranú a nespravodlivú športovú sankciu. Klub už oznámil svoj zámer odvolať sa proti rozhodnutiu na Premier League. Odvolací proces sa teraz začne a prípad klubu bude v primeranom čase vypočuť odvolacia komisia vymenovaná podľa pravidiel PL.

Everton tvrdí, že bol otvorený a transparentný v informáciách, ktoré poskytol Premier League, a že vždy rešpektoval integritu procesu. Klub neuznáva zistenie, že nekonal v najvyššej dobrej viere, a nechápe, že išlo o obvinenie zo strany Premier League v priebehu konania. Prísnosť aj prísnosť sankcie uloženej Komisiou nie sú spravodlivým ani primeraným odrazom predložených dôkazov.

Klub bude tiež s veľkým záujmom monitorovať rozhodnutia prijaté v akýchkoľvek iných prípadoch týkajúcich sa pravidiel zisku a udržateľnosti Premier League.

Everton sa k tejto záležitosti nemôže ďalej vyjadrovať, kým sa neuzavrie proces odvolania.“

Porušenie pravidiel

Napokon, až do ligovej žaloby samotná liga na čele s Richardom Mastersom vehementne odmietala klubových rivalov s rečami, že porušujeme finančné pravidlá. Všetko bolo v poriadku, viedol sa dialóg, aj počas samotných prestupových období, kedy sa v podstate odobroval každý podpis klubu. Čo by bolo za červenou čiarou, a čo nie. A aj naopak, kedy bolo nutné predávať, a kedy nie. Dobehlo nás tak niečo iné.

Ako všetci dobre vieme, pravidlá P&S diktujú, že kluby môžu byť v kumulatívnej strate až 105 miliónov libier počas trojročného cyklu. Ale sú povolené určité odpisy. Vrátane strát spôsobených pandémiou Covid-19, výdavkov na infraštruktúru, komunitné projekty alebo ženské a mládežnícke tímy. Premier League tvrdí, a komisia im dala za pravdu, že kumulatívne straty Evertonu za cyklus, ktorý sa skončil v roku 2022, boli vo výške £124,5 milióna. O £19,5 milióna nad limit.

Poškodený Everton

Napriek tomu, že vedenie EFC pôvodne popieralo akékoľvek previnenie (v účtoch uviedli stratu £87.1m), nakoniec uznali, že ich porušil. Avšak menšou sumou = £9,7 milióna. A zároveň tvrdili, že majú nárok na „podstatné zmiernenie“ týchto súm. Podľa správy komisie EFC uviedlo niekoľko faktorov ako zmiernenie, medzi nimi:

  • „transparentná“ spolupráca s Premier League.
  • vplyv Covid-19, predovšetkým na schopnosť predávať hráčov na trhu.
  • neočakávané ukončenie zmluvy kľúčového hráča (Sigurdsson) v dôsledku nepredvídaných udalostí.
  • nákladný projekt nového štadióna a rozdielne názory na to, ako by sa mali účtovať pôžičky na financovanie.

Klub sa takisto obhajoval, že ich v podstate unikátnym spôsobom finančne ovplyvnila ruská invázia na Ukrajinu vo februári minulého roka. V krátkom čase boli nútení s okamžitou platnosťou pozastaviť sponzorské zmluvy so spoločnosťami spojenými so sankcionovaným oligarchom Alisherom Usmanovom.

Vo svojom podaní vedenie tiež podrobne popísalo, ako zrušili dohodu o právach na pomenovanie štadiónov s jedným z týchto subjektov, USM Holdings. Tá mala hodnotu až 200 miliónov libier za 20 rokov. Mala pôvodne vstúpiť do platnosti v roku 2025. Ale klub uviedol, že rokoval s USM – ešte pred ruskou inváziou na Ukrajinu – s cieľom uviesť dohodu do platnosti začiatkom roku 2022.

Nešťastný štadión

Jedným z hlavných bodov sporu v účtoch bolo zaobchádzanie Evertonu s pôžičkami súvisiacimi s projektom nového štadióna v Bramley-Moore Dock. Pri absencii externého dlhového balíka sa klub do značnej miery spoliehal na akcionárske pôžičky od väčšinového akcionára, Farhada Moshiriho, na financovanie stavebných nákladov v hodnote 760 miliónov libier. Everton Stadium Development Ltd (ESDL) bola založená ako dcérska spoločnosť v úplnom vlastníctve klubu.

Ale zostala úplne závislá od medzipodnikových pôžičiek od Evertonu. Vo výpočtoch EFC na rok 2022 bolo uvedené, že pôžičky pre ESDL „niesli náklady na financovanie formou úrokov a poplatkov za usporiadanie“. Napriek tomu však komisia rozhodla, že klub bol v tomto bode „menej než úprimný“ a považovala to za „priťažujúci faktor ich viny“. Odmietla odpísanie úrokov z úverov získaných od Metro Bank a Rights and Media Funding, pretože neboli (na rozdiel od tvrdenia klubu) použité na stavbu BMD ale na účely pracovného kapitálu (peňazí na fungovanie klubu).

Takisto zamietla odpísanie z výkazu ziskov a strát všetky náklady na štadión ešte pred udelením stavebného povolenia v poslednej časti finančného roka 2020-21. To jest 54 miliónov. Argumentovala tým, že iné kluby na rozdiel od EFC boli schopné kapitalizovať výdavky na zlepšenie/prestavbu ich existujúceho štadióna, takže tieto výdavky sa nikdy neobjavili v ich výpočtoch P&S.

Dôsledky

Odpočet 10 bodov, ktorý je uložený s okamžitou platnosťou, je najväčší v histórii Premier League. Vrhá tak tím Seana Dychea do pásma zostupu. Na predposledné 19. miesto pred Burnley, ale len o gólový rozdiel (18g). Len dvom klubom v histórii Premier League v minulosti odpočítali body. Middlesbrough, ktorému bolo odrátané tri za to, že nedokázalo nastúpiť na zápas proti Blackburnu v sezóne 1996/97, a Portsmouth, ktorému po vstupe do administrácie v marci 2010 odobrali deväť bodov.

Karamelky sa samozrejme odvolajú. Je prakticky vylúčené, aby sa trest zrušil, nakoľko sme priznali vinu. Avšak v tom najlepšom prípade by mohlo prísť k zmierneniu trestu. Dokázali to prípady v nižších ligách. No to nemusí platiť pre úplne samostatnú PL. Everton tak dostane ďalšiu šancu predniesť svoje argumenty na novú porotu. Budú mať výhodu aj v tom, že budú vedieť, ktoré argumenty boli pre nich na prvom pojednávaní platné, a ktoré naopak nie. To platí aj ich oponentov.

Záver

Niet pochýb o tom, že Everton porušil pravidlá a nikto nebol kritickejší k tomu, ako sa klub riadi, než jeho fanúšikovia. Napriek tomu, po všetkých obvineniach proti EFC, odpočítanie 10 bodov za klubové straty o 19,5 milióna libier vyššie, ako je povolené, sa zdá byť neuveriteľne neprimerané. Je ťažké pochopiť logiku toho, že by klub dostal menší trest, keby sa dostal do administrácie (-9b).

Ak by sa Everton previnil úmyselným oklamaním Premier League, netransparentným prejavom svojich finančných ťažkostí alebo v podstate klamaním o sumách, ktoré skutočne míňa, zrejme by sme sa cítili inak. Ak majú byť kluby penalizované za výdavky na veľmi potrebné projekty infraštruktúry, ktoré majú pomôcť dlhodobej finančnej udržateľnosti, je potrebné spochybniť účel pravidiel pre zisk a udržateľnosť.

Pravidlá sa musia dodržiavať. A sú potrebné odstrašujúce prostriedky, aby sa ostatným zabránilo získať nespravodlivú výhodu nadmerným míňaním. Ale v tomto prípade by bola primeraná pokuta alebo embargo na prestupy. Komisia však vo svojom vyjadrení ani nedokázala poukázať na získanú športovú výhodu (tvrdí, že sa všeobecne sa nedá kvantifikovať), a predsa udelila čisto športový trest…

(fotozdroj: internet)