Prvý oficiálny česko – slovenský klub podporovateľov Everton FC schválený!

26/09/2014 0 Od Everton1878

Dnes prišiel poštou z Evertonu certifikát potvrdzujúci schválenie oficiálneho Česko – Slovenského klubu podporovateľov Evertonu („Czech and Slovak Everton Supporters´Club“). Práca s letným dávaním Evertonians v ČR a SR dokopy a zo septembrovým urgovaním EFC ohľadom schválenia, priniesla ovocie.

Certifikát dorazil dnes na poštovú adresu nášho predsedu (a admina tejto stránky) Ričiho, ktorý s touto radostnou správu hneď oboznámil telefonicky a emailom ostatných, ktorí sa aktívne podieľali na jeho vzniku. Kolegovia v práci sa po mojom radostnom výkriku udivene pozerali na mňa akáže pracovná správa ma tak nadchla… J Veríme, že tým, hom miniatúrne, pomôžeme manažmentu Evertonu pri komerčných jednaniach a naopak existencia Supporters Club-u trochu pomôže českým a slovenským fanúšikom v prístupe k lístkom (pravdepodobne hlavne pri away zápasoch). Momentálne presne nevieme, pri ktorých zápasoch budeme môcť čerpať koľko lístkov – je to naša prvá sezóna ako oficiálneho Kubu podporovateľov, tak majte prosím s nami aj EFC trpezlivosť J Odteraz Vás budeme informovať o všetkých informáciách a pozvánkach, ktoré prídu z EFC pre Supporters´ Club. A naopak, ak budete chcieť vycestovať na niektoré zápasy a budete chcieť využiť existenciu nášho Supporters´ Club-u, kontaktujte jedného z trojice zvolených (aj keď pomôcť sa budú snažiť aj ďalší):

Predseda: Riči

Tajomník: Everton1878

Pokladník: Javor

na náš spoločný mail czskevertonians@gmail.com. Budeme sa ho snažiť sledovať denne, ale pre istotu okrem mailu napíšte upozornenie o Vašom mailu aj sem na stránku.

Na záver si dovolím ešte pripomenúť benefity Supporters´Clubu pre klub i nás, priaznivcov.

Benefity pre klub:

1.  Väčší počet registrovaných priaznivcov vo väčšom počte krajín zlepšuje vyjednávaciu pozíciu manažmentu klubu pri komerčných jednaniach o výške sponzorských zmlúv – o väčšom finančnom príjme do pokladne EFC (podobne je to s počtom členov oficiálneho klubu individuálnych podporovateľov Everton FC „Foreverton“ a kúpou suvenírov, veľmi odporúčame oboje). Verejne deklarovaným cieľom klubu je preto zvyšovanie počtu domácich aj zahraničných fanúšikovských podporovateľských klubov (nazývaných branches).

2.  Možnosť konzultovať proces zakladania pobočiek, ich benefity a podmienky vzniku a fungovania.

3.  Zvyšovať poznatky manažmentu klubu o priaznivcoch.

4.  Zvyšovať predaj lístkov na zápasy Everton FC kupované cez oficiálne pobočky podporovateľov Everton FC.

Benefity pre členov oficiálnych zahraničných podporovateľských klubov Everton FC pre sezónu 2014 / 2015:

1. Prístup (samozrejme limitovaný dostupnosťou) k lístkom na všetky domáce zápasy Everton FC, domáce pohárové súťaže a zápasy Európskej ligy. Počet lístkov o ktoré budeme žiadať na niektorý zápas nesmie prekročiť počet členov podporovateľského klubu. Čo sa týka ponúk na skupinové kúpenie lístkov, Everton FC ponúkne skupinovo lístky na 4 zápasy EFC, konkretizácia týchto ponúk je predmetom dostupnosti.

2. Zľavené lístky na jeden domáci zápas Everton FC (kategórie D).

Čo sa týka prístupu k lístkom a ich kúpe – benefity a podmienky nemenia nič na ďalších podmienkach pre kúpu lístkov a pravidlách správania sa v Goodison parku uverejnených na oficiálnej stránke www.evertonfc.com. Lístky kupované cez pobočku nebudú registrované cez spotrebiteľské číslo jednotlivých fanúšikov, pokiaľ sa toto špecificky neuvedie pri ich kúpe. Taktiež, kúpa lístkov cez klub podporovateľov nebude registrovaná v histórii kupovania jednotlivej osoby. Lístky na zápasy budú dostupné k predaju mesiac pred zápasom, je odporúčané žiadať o nich čo najskôr od zverejnenia ich predaja, aby sa predišlo sklamaniam kvôli ich nedostupnosti (inak povedané, nie že si niekto zmyslí 5 dní pred derby že chce ísť a bude očakávať, že cez našu pobočku automaticky získa lístok J). Na vonkajšie zápasy platia rovnako kritériá pre kúpu lístkov EFC – pre sezónu 2014 – 2015 sú dostupné len pre majiteľov permanentiek 2014 – 2015. K tejto podmienke je potrebné doplniť, že aj keď má Everton jeden z najlepších a najpočetnejších away supportov a každý / takmer každý je vypredaný, môže sa v sezóne vyskytnúť zopár zápasov, ktoré permanentkári nevykúpia.

3. Prístup k jednému kusu podpísaného suveníru (o ktorý musí byť požiadané najneskôr do 1.4.2015). Výber konkrétneho podpísaného suveníru je vecou rozhodnutia EFC. Za každý tristý predaný lístok (cez podporovateľský klub) na domáci zápas Everton FC získa pobočka dres EFC s podpismi všetkých hráčov.

4. Zahrnutie do Celosvetovej aktivity v deň zápasu Everton FC.

5. Pozvania na exkluzívne akcie a aktivity pre oficiálne kluby podporovateľov.

6. Autorizované oprávnenie používať logo Everton FC ako aj ostatné registrované symboly EFC pre nekomerčné účely.

7. Prístup do online Internet Directory na oficiálnej stránke evertonfc.com

8. Pravidelné zasielanie novín e-mailom.