Vyplnenie doku

07/05/2022 3 Od BlueBlooded

Seriál sledujúci výstavbu nového štadióna EFC v doku Bramley-Moore pokračuje jednou z najdôležitejších fáz konštrukcie. Na vode sa stavať nedá, tá musí preč.

Bramley-Moore Dock meria približne 325 metrov na dĺžku a 125 metrov na šírku. Tým sa vyžaduje viac ako 450 000 metrov kubických piesku na jeho vyplnenie, berúc do úvahy prebiehajúce usadzovanie a faktory zväčšovania. Na tento účel sa počas troch mesiacov konštantne bagroval piesok z Liverpoolskeho zálivu a Írskeho mora, odkiaľ sa následne prepravoval pomocou ťažného, sacieho a násypného bagra, spojeného v jednej plávajúcej mašine.

Colin Chong, riaditeľ Evertonu pre výstavbu štadióna:

„Je to obrovský projekt námorného inžinierstva a v mnohých ohľadoch samotné položenie základov pre nový štadión. Všetky doteraz prípravné práce, hrabanie dokového lôžka od nechcených materiálov a premiestnenia morského života, viedli k tejto dôležitej fáze a teraz, keď bol samotný dok zapečatený, práca s vyplnením doku sa začala. Očakávame, že celý proces vypĺňania bude trvať asi štyri mesiace a je to nesmierne komplikovaný proces.“

Tento stroj potom zakotvil približne 300 metrov od prístavu Bramley-Moore v rieke Mersey, kde je dostatočná hĺbka vody, ktorá umožňuje, aby vypúšťanie piesku nebolo ovplyvnené prílivom. Po ukotvení sa táto špeciálne uspôsobená loď pripojila k vypúšťacej potrubnej sieti, ktorá pláva na povrchu pobrežia. Ako to ďalej funguje?

Rovnomerné vypĺňanie doku pieskom z potrubia za pomoci rozmetávacieho pontónu. (fotozdroj: Buro Happold)

Vybagrovaný materiál sa skvapalňuje v násypke a potom sa hydraulicky čerpá potrubím cez rieku Mersey do rozmetávacieho pontónu v doku. Cezeň sa nakoniec piesok rovnomerne sype do prístaviska. Objem piesku tým pádom vytlačí vodu do susedného doku. Proces pokračuje, kým sa rekultivovaná pôda nedostane nad hladinu.

Zhutnenie, monitorovanie a hodnotenie

Akonáhle je prístav naplnený pieskom, musí sa zabezpečiť, že vyrovnanie vyplnenia doku je regulované a merateľné. Muselo preto dôjsť k riadenému procesu konsolidácie horných šesť metrov povrchu. A to spúšťaním deväťtonového závažia pri frekvencii 60-krát za minútu, ktoré požadovaným spôsobom zhutnilo pieskový násyp v doku. Tento proces následne dokončili klasické cestné valce, aké poznáme z našich ciest.

Potom pomocou prienikových testov od samého vrchu novo zhutneného piesku až do spodnej časti dna ( tzv. plášťové vrty pre automatickú viacúrovňovú inštaláciu elektronického extenzometra) sa overuje, že sa dosiahla správna hustota. Výsledkom je preskúmanie podrobného programu výstavby a prevádzky, aby sa zistil skutočný vplyv vypĺňania doku na navrhovaný proces stavby. Určuje to totiž časové obdobia, kedy môže dôjsť k pokladaniu chodníkov, parkovísk a povrchu ihriska, ktoré všetky majú zemné ložisko.

Zhutnenie pieskového násypu pomocou deväťtonového závažia a neskôr valcovaním. (fotozdroj: Buro Happold)

Výsledný zhutnený a vyrovnaný povrch je konečne vhodný pre proces hĺbkového zakladania pilótov, ktorý sa začal začiatkom tohto roka. Tým sa vytvorí pod-štruktúra nového štadióna, o ktorej si povieme nabudúce.

(fotozdroj: Iain Watts)