Oceľová kostra pod váhou EFC

14/10/2023 2 Od BlueBlooded

V jedenástom diely nášho seriálu o stavbe nového domova pre Everton si posvietime na pevné kovy, ktoré už pretkávajú týčiaci sa to kolos na brehu rieky Mersey.

V poslednej časti, ktorú sme z časovej zaneprázdnenosti zverejnili už pred vyše rokom, sme sa venovali prvým nadzemným prácam. Tie zahŕňali vybudovanie rohov štadióna z obrovských betónových prefabrikátov. Od tejto fázy stavba nabrala rýchly spád, pretože sa k nim začali pripájať oceľové konštrukcie.

V júni 2022 dorazili ich prvé dodávky tvoriace skelet. A to aj napriek kríze v stavebníctve, ktorú spôsobila Vojna na Ukrajine, a s tým spojené zdražovanie a nedostatok materiálov. Vďaka skorej predobjednávke bol Everton schopný zabezpečiť prehľadnosť nákladov a zároveň zmierniť akékoľvek oneskorenia vo výrobe a dodávke oceľových konštrukcií. Jedným z kľúčových partnerov dodávateľského reťazca Laing O’Rourke tu na severozápade Anglicka sú výrobcovia ocele Severfield v neďalekom Boltone.

12 000 ton „kostí“

Výroba a inštalácia tejto oceľovej konštrukcie je obrovská a zložitá práca, ktorá si vyžaduje úžasnú úroveň detailov a koordinácie. Všetky zložité stĺpy a nosníky vyžadujú individuálnu identifikáciu, aby sa začlenili do celkovej schémy. Všetky vyrábané položky sú označené trojrozmernými súradnicami, takže sa presne vie, kam zapadajú v 3D modely stavby. V podstate ide o obrovskú inžiniersku skladačku, kde je nevyhnutné presné plánovanie, precíznosť a presnosť. Oceľ reaguje odlišne na betón, bude sa rozťahovať a zmršťovať.

A niektoré ďalšie komponenty, ktoré visia z ocele, ako sú hliníkové opláštenia a zasklenia, majú rôzne úrovne tolerancie, takže všetky konštrukčné komponenty vyžadujú dobre a precízne navrhnuté spoje a križovania, ktoré im umožňujú ohýbať sa bez toho, aby to ohrozilo ich nosnosť v celkovej štruktúre. V tých oblastiach, kde sú strešné nosníky podopreté hrablovými trámami, existuje obzvlášť zložitá geometria.

Takže úroveň detailov, ktoré sú potrebné pri navrhovaní týchto križovatiek, a kde služby ako voda a energia prechádzajú cez dutiny, je jednoducho neuveriteľná. Jednotlivé kusy sú tiež vopred natreté, buď protipožiarnymi nátermi alebo ochranným náterom pre morské prostredie. Je to preto, že niektoré z týchto kusov ocele sú na stavbe ťažko dosiahnuteľné. A nechcete predsa posielať ľudí, aby ich maľovali na mieste, takže sú vopred ošetrené v bezpečných továrenských podmienkach.

Steve Farden, hlavný stavebný inžinier spoločnosti Laing O’Rourke:

„Je to obrovský míľnik pre projekt. Na projekte som pracoval dva roky a príprava prvého oceľového stĺpa na severozápadnú tribúnu zabrala veľa detailného plánovania. Znamená to začiatok výstavby oceľovej nosnej konštrukcie, ktorá nám následne umožní začať práce na hale severnej tribúny. Do troch týždňov bude oceľová konštrukcia do úrovne dva a napojená na betónové jadro v rohu. To potom znamená, že sa môžeme začať pripravovať na fázu montáže a pracovať na otvorení častí stánku na montáž a uvedenie do prevádzky.“

Prídavné zdvíhacie pozície sú vopred vyrobené a pripevnené k oceľovej konštrukcii, čím zaisťujú, že sa lak počas zdvíhacej operácie nepoškodí, takže všetko, čo sa na stavbe robí, je o zmiernení rizík pre ľudí – teraz aj v budúcnosti – ako aj o istote vhodnosti a uistenia sa, že všetko zapadne podľa plánu. Metodológia Design for Manufacture and Assembly znamená, že väčšina štadióna bude postavená v kontrolovanom prostredí tovární, čo poskytne istotu ohľadom stavebného programu, kvality a nákladov.

Montované prvé schodiská

Ak by sme boli v tom čase prítomní na stavbe, boli by sme svedkami, ako sa prvé schodiská namontujú do niektorých rohových konštrukcií. Zdvíhanie týchto schodiskových šácht na miesto bolo komplikované, pretože sa musia dvíhať pod určitými uhlami. Sú však dôležité, pretože schodiská poskytujú stály prístup pracovnej sile pre nové pracovné postupy, ktoré nás čakajú. Neguje to potrebu dočasných prístupových schodov a lešenia. Ich inštalácia v dostatočnom predstihu pred tým, ako sa pracovníci potrebujú dostať do vestibulu alebo terasovitých priestorov, je skutočne užitočná.

Spomínané schodiská nadväzujú na takzvané „super-stĺpy“. Prvý, 18-tonový vnútorný super-stĺp bol inštalovaný v severozápadnom kvadrante, kde bol pripojený k betónovej vyvýšenine. Severovýchodný roh čoskoro nasledoval, a tieto dva rohy boli spojené oceľovou mriežkou do šiestich týždňov. Steve dodáva: „Tieto super stĺpy drží šesť skrutiek s priemerom 50 mm, ktoré sa zasúvajú do krytu pilóty s hmotnosťou 15 až 20 ton. Pod tým je celkom šesť 15 metrových betónových pilót, ktoré idú priamo do skalného podložia pod nimi, takže to všetko drží stĺpy v zemi.“

Prvé obrysy stánku urýchlili žeriavy

Prvý zo štyroch vežových žeriavov, 60 metrov vysoký, bol na miesto prevezený po častiach a pár dní trvalo, kým sa vytýčil do panorámy. Ďalšie tri vežové žeriavy boli inštalované na špeciálne postavené základne v priebehu nasledujúcich troch týždňov v severozápadných, juhozápadných a juhovýchodných rohoch areálu. Prvou úlohou žeriavov bolo pomôcť spojiť oceľovú konštrukciu, ktorá tvorí plášť nového štadióna.

Po príchode zvyšných žeriavov – 70 a dvoch 55 metrových  – nasledovalo vyvýšenie všetkých rohov štadióna do plnej výšky (bez strechy) a ich jednotlivé spojenie oceľovou kostrou. Všetky žeriavy stoja v mierne odlišných výškach, aby sa predišlo riziku kolízie ich nosných zdvíhacích ramien, keď sa prekrývajú na východnej a západnej tribúne. Pracujú nezávisle ale i v tandeme, môžu pokryť dĺžku areálu štadióna. Používali sa hlavne na zdvíhanie ťažkých prefabrikovaných betónových prvkov na miesto.

Čo dalej?

Oceľová konštrukcia postupne počas leta 2022 pokračovala vo formovaní tvaru štadióna. Namontovali sa šikmé trámy, ktoré nakoniec podoprú zasklené okno von na samotné mesto. Medzitým sa oceľové mrežovanie z dvoch severných rohov ďalej rozširovalo. Prvé hrablové trámy, ktoré budú niesť prefabrikované betónové terasové jednotky, sa priskrutkovali na miesto v severozápadnej výstavbe.

Celkovo 3 400 terasových jednotiek, ktoré sa nakoniec uložia na tieto hrablové trámy a vytvoria vnútorné obloženie oválu štadióna, vyrába v Írsku partner dodávateľského reťazca spoločnosti Laing O’Rourke, Banagher Precast. Budú dodané loďou do dokov v Liverpoole v krátkej vzdialenosti od miesta projektu.

V budúcej časti, snáď už čoskoro, sa pozrieme na zázemie robotníkov na stavbe, výrobu tehlovej fasády, osadzovanie tribún, i poskytovanie sociálnej hodnoty.

(fotozdroj: evertonfc.com)