Ďalší zásah, mínus 2 body

08/04/2024 0 Od BlueBlooded

Rekordmani. Everton sa stáva prvým klubom v histórii najvyššej futbalovej súťaže v Anglicku, ktorý dostal dva nezávislé odpočty bodov, a ešte k tomu v jedinej sezóne.

Nebolo to tak dávno, keď v podstate novoročné „dobré“ správy ohlásili ďalšie ligové obvinenie z porušenia finančných pravidiel Profit & Sustainability. Konkrétne za nové trojročné obdobie končiace finančným rokom 2022/23. Počas trojdňového vypočutia počas 25. až 27. marca si nezávislá komisia vypočula dôkazy a argumenty klubu v súvislosti s radom potenciálnych poľahčujúcich faktorov pre jeho priznané porušenie vo výške 16,6 milióna libier. A to vrátane vplyvu dvoch po sebe nasledujúcich obvinení z porušenia PSR. Komisia tak ako primeranú sankciu určila dvojbodovú zrážku s okamžitou platnosťou.

V oficiálnom stanovisku Premier League sa ďalej píše, že nezávislá komisia opätovne potvrdila zásadu, že každé porušenie PSR je závažné a tým ospravedlňuje, ba dokonca vyžaduje, vždy športovú sankciu vo forme odpočtu bodov. Pred týmto najnovším oznámením odpočtu bodov bolo EFC po domácej výhre 1:0 nad Burnely v ligovej tabuľke na 15. mieste. Štyri body nad poslednými tromi. Teraz sme klesli pod Brentford na 16. miesto s 27 bodmi. Dva body a dve priečky nad 18. Lutonom na prvej zostupovej pozícii.

Oficiálne stanovisko Evertonu:

„Hoci postoj klubu bol, že žiadna ďalšia sankcia nebude primeraná, klub s potešením vidí, že Komisia pripísala uznanie za väčšinu predostretých problémov, vrátane koncepcie dvojitého trestu, a významných poľahčujúcich okolností, ktorým klub čelí kvôli vojne na Ukrajine, a tiež vďaka vysokej úrovni spolupráce a skorému priznaniu viny pri porušení pravidiel. Everton je naďalej odhodlaný spolupracovať s Ligou na všetkých záležitostiach týkajúcich sa PSR. Avšak je mimoriadne znepokojený nekonzistentnosťou rôznych komisií, pokiaľ ide o uplatňované zrážky bodov.

Klub by rád vyjadril svoje poďakovanie Rade fanúšikov a iným skupinám fanúšikov za ich príspevky počas tohto procesu, a všetkým Evertonians za ich neustálu trpezlivosť a neochvejnú podporu. Právni zástupcovia Evertonu začali s prípravami na odvolanie sa proti tomuto rozhodnutiu komisie.

V tejto chvíli nebudú poskytnuté žiadne ďalšie komentáre.“

Prečo mínus dva body?

Komisia určila, že EFC mal na začiatku zasluhovať päťbodový trest. Ten bol znížený o tri body na základe toho, že Everton už bol potrestaný za 75 % zvažovaného obdobia v predchádzajúcom obvinení. Komisia, na rozdiel od dvoch predchádzajúcich, prijala aj jednu z hlavných poľahčujúcich okolností. A to stratu príjmov zo sponzorstva z pozastavených zmlúv s USM Holdings po ruskej invázii na Ukrajinu. A taktiež podobne ako pri Forest, skoré priznanie viny zo strany klubu. Na odvolanie má klub k dispozícii 7 dní.

Spolu s prípadom odvolania Nottinghamu Forest a nášho, musí prebehnúť nové vypočutie a verdikt najneskôr vynesený do 24. mája. To vystavuje ligu nebezpečenstvu, že sezóna 2023/24 by sa mohla skončiť skôr, ako sa rozhodne o tímoch na konečných zostupových miestach. Jedno je však isté, horšie ako -2 body to nebude. Ak by niekto nevedel, tak proti rozhodnutiu sa môže odvolávať aj samotná liga.

Nové informácie v správe komisie

Tento problém navyše ešte viac zahmlieva pokračujúci spor medzi Premier League a Evertonom o určitých nákladoch spojených s výstavbou nového štadióna v Bramley-Moore Dock. Ako uvádza Paul Joyce z The Times:

„Liga sa domnieva, že tieto náklady v účtoch klubu pre PSR treba považovať za stratu. Klub tvrdí, že tieto náklady nie sú stratami vzhľadom na to, že súvisia s výstavbou štadióna a boli kapitalizované v ich auditovanom účtovníctve. Túto otázku a otázku, či by sa mala uplatniť nejaká dodatočná sankcia, bude riešiť tá istá komisia neskôr. Je nepravdepodobné, že to bude pred koncom sezóny.“

Everton preto môže čeliť možnosti ďalšieho odpočtu bodov aj v budúcej sezóne. Ide pritom o náklady vo výške 6,5 milióna libier. Takýto scenár by určite opäť zamiešal emóciami všetkých zúčastnených v boji o udržanie, ak by sa Karamelky úspešne dožili aj svojej 122 sezóny v najvyššej lige.

(fotozdroj: The Times)